Welcome to Delicate template
Header
Welcome to Delicate template
Header
Welcome to Delicate template
Header
Welcome to Delicate template
Header
Welcome to Delicate template
Header

DOEL VAN DE STICHTING PITJIT

De stichting pitjit is in het leven geroepen om de kwaliteit en zuiverheid van pitjit te waarborgen.

Ze heeft zich tot doel gesteld het pitjitten (masseren) weer ‘gewoon’ te laten zijn, zoals het oorspronkelijk in de Indonesische gezinnen beoefend werd. De stichting pitjit wil het ‘thuis-masseren’, als een sociaal gebeuren, stimuleren.

Daarnaast is het ons streven de professionele pitjit aanbieders degelijk voor te bereiden en op te leiden. Dit gebeurt aan de hand van pitjit workshops, samenwerkingsverbanden, kennis uitwisselingen en masterclasses.

Met mensen werken vereist op gelijke hoogte staan met elkaar. Daarom vinden wij integriteit een belangrijke eigenschap om pitjit te kunnen uitoefenen. Een oprechte intentie is dan ook een basisvereiste om pitjit toe te passen.

Door middel van bekendheid geven aan en voorlichting geven over pitjit wil de stichting pitjit haar doel bereiken.