Welcome to Delicate template
Header
Welcome to Delicate template
Header
Welcome to Delicate template
Header
Welcome to Delicate template
Header
Welcome to Delicate template
Header

Stichting Pitjit
stichtingpitjit logo tekstloos

Medio 2007 is de ‘Stichting Pitjit’ opgericht.

Pitjit betekent gewoon massage. Pitjit werd van oudsher overgeleverd van (groot)ouder op kind. In Indonesië werd het masseren als een gewoonte binnen vrijwel elk gezin beoefend. Pitjit was volledig verweven met de structuur van de Indonesische samenleving. Daarnaast waren er nog de Ibu’s- en Tukangs pitjit, die het pitjitten tot hun beroep hadden gemaakt. (Ibu betekent moeder, Tukang ambachtsman.)

Door de moderne maatschappelijke ontwikkelingen dreigt dit bijzondere ambacht helaas in de vergetelheid te geraken. Kinderen nemen het pitjitten niet zo gemakkelijk en vanzelfsprekend meer over.

Na een periode van onderzoek en speurwerk, zowel in Nederland als in Indonesië, is er een samenwerkingsverband ontstaan tussen enkele Ibu’s pitjit en Tukangs pitjit. Daarnaast is er nog een grote groep geïnteresseerde massage beoefenaars uit verschillende disciplines betrokken bij de stichting pitjit.

De verschillende culturele achtergronden van de deelnemers aan de stichting pitjit maakt dat er een rijke pitjit kennis aanwezig is. Deze kennis wordt door het houden van pitjit uitwisselingen gedeeld. Zo worden verschillende pitjit technieken en gebruiken van de diverse Indonesisch eilanden bij elkaar gebracht en behouden voor het nageslacht.

tong tong fair 2009 den haag

Tong Tong Fair 2009, Malieveld , den Haag